Healing kurs med Mark Bajerski i Sverige

Healingkurs med Mark Bajerski i Göteborg, Sverige

Bli en certifierad Pure Energy Healer! 4 dagars kurs i Göteborg

Mark Bajerski är en internationell healer och medium, känd som ”healer of hearts” . Han bor i Spanien där han driver ett healingcenter och människor kommer från hela världen för att ta del av Marks healing. Mark har skrivit flera böcker och hans änglakort och oljor är mycket populära. Nu har du chansen att gå hans 4 dagars healingkurs och ta del av hans magiska healing.
Kostnad: 9500 kr och då ingår Certifikat, kristaller, Marks oljor och fika alla dagar.
Här är vad andra har sagt om kursen:

”Jag har aldrig tidigare träffat en människa som har en så magisk utstrålning med så stark healingkraft. Marks sätt att lära ut och dela med sig av den rena healingens kraft från hjärtat gav mig precis det jag behövde för att förstå hur det känns rätt för mig att utföra healing på mitt sätt.
Jag kände mig nästan självlysande efter dessa 4 dagar. Så mycket personlig utveckling på så kort tid.
Det absolut mest magiska jag varit med om.
/ Kerstin Larsson

”Mark har förmågan att förmedla sin kunskap på ett underhållande sätt och på ett djupare plan.Mark känns prestigelös och han handleder kursen på ett magiskt sätt. Det finaste med kursen är tilliten från Mark, att gruppen får möjlighet att driva healingcentret själva under ett par dagar.”
/Charlotte Berglin

”Mitt möte med Mark fick mig att känna min egna kraft på ett nytt och kärleksfullt sätt, Mark visade mig enkelheten i den villkorslösa kärleksenergin”.
/Ulf Carlsson

Healingkursen börjar onsdagen den 3 maj och avslutas lördagen den 6 maj 2017.

Kursen är på Our Space, Nedre Fogelbergsgatan 4, Göteborg på onsdagen, torsdagen och fredagen. Den sista dagen av healingkursen lördagen den 6 maj är på Holi- Göteborg Holistiska Center. Pilgatan 2a i Haga. Kursen börjar kl 10.00 varje dag och håller på till 16.00

BOKA plats eller för information tel nr 0708144186 Jessica@hardiman.se

Kursbeskrivning:

Dag 1 – Första dagen ger Mark en väldigt intensiv och fokuserad undervisning om självläkning som är det första viktiga steget mot att bli en Pure Energy Healer. Genom att klippa alla band med eventuella negativa känslor och rensa bort frågor kommer du som deltagare att känna starka energier och kunna öppna upp dig för en mycket djupare spirituell kontakt.
Mark introducerar och berättar om Pure Energy Healing: en unik effektiv kanal där djup läkning sker. Clearing and cleansing: Om att bryta ner väggar, hinder och ta bort negativa föreställningar.
Självläkande: Aktivera andlig förbindelse för att tillåta en djup självläkelse.

Dag 2 – Under dag två förbereds deltagarna på att heala på andra. För att kunna förstå hur energi fungerar, hur man tonar in sig på dessa energier och arbetar med dem uppenbarar sig en ny och kraftfull väg. Detta hjälper varje deltagare att heala sig själv men också att heala andra med smärtsamma utmaningar.
Intensiv inlärning och förståelse för att arbeta med olika energier.
Effektiv andlig initiering: djup anslutning till den inre andliga källan möjliggör ett öppet flöde av ren energi healing.
Utveckla Healing intuition och tillkännage var läkning behövs som mest.
Identifiera de mest kraftfulla knutpunkterna för att kanalisera healing.

Dag 3 – Deltagarna får en översikt av praktiska verktyg att använda till en djupare läkning. Dagen fokuseras mycket på intensiva och praktiska en-mot-en helande sessioner. Mark kommer att leda varje deltagare så att de arbetar som Pure Energy Healers med ett antal inbjudna gäster.
Hälsning av din gäst, ansluta till hans / hennes energi för ett bättre energiflöde.
Tona in andarna och bilda en kanal med rent gudomligt healingsflöde. Mark finns alltid där för att ge vägledning i alla helande sessioner.

Dag 4: Du får under dag fyra svaret på frågan hur det är att arbeta som en Pure Energy Healer. Varje deltagare kommer att få praktiska råd och riktlinjer för hur man börjar livet och arbetet som en Pure Energy Healer ”Vad händer nu?”.
Med över 10 års arbetserfarenhet är Mark en av de mest eftertraktade healers i Europa. Baserat på hans egna personliga erfarenheter, från livet som en mycket framgångsrik auktionsförrättare till Andlig Healer på heltid, har Mark stor förståelse till hur början ser ut och hur det kan kännas överväldigande och vara ett stort steg för många. Denna dag får deltagarna alla råd och stöd som behövs för att ta detta steg och flyga! Som ett avslut får varje deltagare också en kort sittning av Mark där han tar emot budskap från andra sidan.

In English:

COURSE DESCRIPTION:

Day 1: Level 1
On Day 1, Mark will provide an intense and guided teaching on self-healing, the first vital step towards becoming a Pure Energy Healer. Cutting the cords of any negativities and clearing away issues, will leave the participant fully energized and open to a much deeper Spiritual Connection.

 •  Introduction to Pure Energy Healing: a uniquely effective channel where deep healing occurs.
  •    Clearing and Cleansing: Breaking down walls/barriers and removing negative beliefs.
  •    Self-Healing: Enabling Spiritual connection to allow deep self-healing to occur.

Day 2:  Level 2
Day 2 prepares participants for the practice of healing others. In understanding how energy works, how to attune to those energies and how to work with them reveals a powerful new way for each participant to help themselves and to help heal others in overcoming painful challenges.

 •  Intense learning and understanding on working with different energies.
  •    Effective Spiritual attunement: deep connection to inner spiritual source allowing for an open flow of pure energy healing.
•    Developing Healing intuition and recognizing where healing is most needed.
  •    Identifying the most powerful connecting points for channeling healing.

Day 3: Level 3 Masters
Day 3 Level 3 Masters will provide participants with an overview on tools of divination that aid in deep healing. The day will focus heavily on intense and practical one-on-one healing sessions.  A gentle and safe environment will be provided where participants can apply their learning through practical, hands-on healing sessions. Mark will be guiding each participant as they work as Pure Energy Healers with a number of invited guests.

 •  Greeting your guest, connecting to his/her energy to facilitate a powerful energy flow.
  •    Attunement to Spirit to facilitate as a channel for pure divine healing to occur.
  •    Mark will provide guidance throughout all healing sessions.

Day 4:  Working as a Master in Pure Energy Healer
Day 4 provides participants with the answers to the question ‘What now?’  Each participant will receive practical advice and guidelines on how to begin life working as a Pure Energy Healer. With over 10 years working experience Mark is one of the most sought-after healers in Europe. Based on his own personal experiences, from life as a highly successful Auctioneer to full-time Spiritual Healer, Mark fully understands how starting-out can feel overwhelming and a big step for many. This day offers participants all the advice and support needed to take that step and fly!

 •  Pure Energy Healer: how to begin.
  •    Key secrets, highs/lows, what to expect?
  •    Practical tools and guidance to overcoming obstacles.