Pure Energy Healing

Vad är Pure Energy Healing

Pure Energy Healing är en energibehandling som bla. löser upp blockeringar i kroppen som sedan skapar utrymme för en ny läkande och helande energi. Att ge healing innebär att man kanaliserar helande energi till den man healar. Det kan ges i förebyggande syfte eller om du behöver förbättra förutsättningarna till en bättre hälsa.

Healing frigör energierna i kroppen så att energiflödet kan strömma fritt, som i sin tur gör att du får ett ökat välbefinnande. När du får healing så kommer du ner till ett djupt avslappnat tillstånd, som gör att du släpper spänningar i kroppen. När spänningarna släpper så frigör du utrymme för ny ren energi som hjälper till med självläkningen. Ordet healing betyder läkning. Healing kan hjälpa till att läka både på det fysiska, psykiska, mentala och andliga nivåerna. I healingen blir du medveten om både ditt tankemönster och din självbild.

Healingen kan hjälpa till med att:

  • dämpa oro och ångest
  • lindra värk
  • stärka immunförsvaret
  • förändra ditt sätt att se på dig själv och din omgivning
  • hitta nya positiva tankemönster
  • se saker ur ett nytt perspektiv
  • frigöra känslor som ligger lagrade i din kropp

Mark Bajerski har arbetat dagligen med denna gåva i över tio år och har utvecklat en teknik som han kallar Pure Energy Healing där han öppnar upp sig för den energin som är kopplad till var och en av oss. Han menar att genom att arbeta som en kanal för gudomlig energi kan han omvandla energins vibrationer på den han healar och rensa bort negativ energi och skapa positiva energimönster.

Efter en healing session är det många klienter som säger att de känner en enorm lättnad inuti. En känsla som att man har ”pumpats upp” inifrån. De lämnar ofta healingsessionen med en upplyft energi och med en djup känsla av nya öppningar eller möjligheter som är tillgängliga för dem. De har ett nytt perspektiv om framtiden, som en vikt har släppts från deras axlar och livet känns ljusare än förut.


What is Pure Energy Healing ?

Born a natural empath, Mark Bajerski has always had an awareness of his gift of healing and psychic abilities. Humbled by the miracles that Mark has witnessed over many years through his work as a channeled healer and the incredible transformations that have occurred in the lives of his clients, Mark devoted his daily life into developing a technique he calls Pure Energy Healing (P.E.H).

How P.E.H. Works

P.E.H. allows Mark to be fully ‘open’ in order to see the energy that is attached to each one of us.

Working respectfully with this divine gift of sight, Mark discovered that working as a channel for divine energy, he could transform the energy vibrations surrounding the person he was healing; clearing away negative energy and creating positive energy patterns. Working daily with this gift for over 10 years, Mark explains that he ‘moves aside’ in the healing process. Instead he enters what he refers to as ‘Pure- Energy Healing mode’ facilitating channeled energy that can heal your life energy / life force to help your body repair itself. Those who have experienced Mark’s pure healing energy, remark on how very relaxed they feel during the session. It is not unusual for a client to experience a wonderful, warm, positive energy within and to experience colours of amazing light. The hands are a vessel for healing and, often, feelings of warmth or pins and needles will be experienced.

For some, lightness, heaviness, some physical movement can at times occur due to the shifts of emotions; a euphoric of the opening up of the heart, through the tears of letting go, releasing blocks and issues or even experiencing slight psychical pains for a short while as that very pain energy is burned away through pure energy healing.

After a healing session, clients say they feel an enormous release, a feeling of being ‘pumped up’ from the inside. They leave a healing session with an uplifted energy, happy with a deep sense of new openings or possibilities that are available to them. They have a new perspective of the future, feeling like a weight has been released and the darkness changed to lightness. There are so many ways in which Pure Energy can heal. Whether psychically or on deep painful emotions linked to current or to past life, Pure Energy Healing will remove painful blocks and help you to restore your balance and find inner peace.